RATKAISUKESKEINEN PSYKOTERAPIA


”JOKAISEN ONGELMAN TAKAA LÖYTYY TOTEUTUMATON UNELMA”

Vaikka terapiaan yleensä hakeudutaan koetun ongelman tai pulman takia, ratkaisukeskeisessä terapiassa ongelmaa ja sen syitä tarkastellaan takana olevan unelman ja siitä johdettavissa olevien tavoitteiden esiin saamisen näkökulmasta. Menneisyys näyttäytyy nykyhetkessä ja nykyhetkestä rakentuu tulevaisuus. Terapeuttinen työskentely tapahtuu tässä hetkessä ja suuntautuu tulevaisuuteen.

Johtavana ajatuksena on, että voimavarat ja välineet muutoksen aikaansaamiseen ovat asiakkaalla itsellään. Tosin sen verran piilossa, että etsimiseen tarvitaan apua. Etsimisessä voidaan käyttää keskustelua ja erilaisia harjoituksia. Terapiaprosessi on yhteinen löytöretki. Tavoitteena on löytää ja rohkaistua ottamaan pieniä askeleita, jotka kuljettavat kohti tavoitetta. Kun ratkaisukeskeisen terapian ajattelumalli ja työskentelytapa yhdistetään tai lomitetaan hypnoosiin, työskentelyyn tulee lisää syvyyttä ja voimaa.


Eija Virtanen, Turku, Puh. 044 2108 770