HYPNOOSI JA HYPNOTERAPIA


Hypnoterapeuttinen työskentely on yhteistyötä yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Työskentelyssä voidaan hyödyntää tehokkaasti asiakkaan omia voimavaroja ja etsiä ratkaisuja niiden kautta. Hypnoosissa yhteys omaan sisäiseen (mielikuva) maailmaan on vahva ja kokemuksellinen. Hypnoositilassa ihminen on vastaanottavainen uusille näkökulmille, ajattelu- ja kokemistavoille. Hypnoosi lisää työskentelyn vaikuttavuutta.

Hypnoterapeuttista työskentelyä voidaan hyödyntää ratkaisusuunnan löytämiseksi jonkin elämäntilannepulman kohdalla. Hypnoosin ja hypnoosissa opittavien keinojen kautta voidaan vahvistaa ja tukea vaikeassa tilanteessa selviytymistä silloinkin, kun ongelman ratkaisumahdollisuutta ei ole näköpiirissä (esim. kviunhallinta, mielialaongelmat, rentoutuminen ja stressinhallinta). Hypnoosia voidaan käyttää rajatun ongelman ratkaisuun esim .elämäntapamuutoksisa tai se voi olla osana laajempaa terapeuttista työskentelyä. On myös mahdollista, että koko terapiaprosessi toteutetaan pääosin hypnoterapiana.

Ammattitaitoisen koulutetun terapeutin käyttämänä hypnoosi on turvallinen ja tehokas työväline.


Eija Virtanen, Turku, Puh. 044 2108 770